Frokostseminar / 15.10.2019

Eiendomsfrokost – Valg av selskapsstruktur

Eiendom, Finans, Eiendomsutvikling, Skatt og avgift

Vi har gleden av å ønske velkommen til en ny serie frokostseminarer i regi av Haavinds eiendomsavdeling. Gjennom høsten 2019 vil vi i denne serien veilede aktører i utviklings- og transformasjonsprosjekter.

I det første seminaret i rekken tar vi for oss muligheter ved valg av selskapsstruktur.

Ved utvikling av eiendom bør man ha et løpende og bevisst forhold også til valg av selskapsstruktur. Eierskap til større eiendommer og særlig næringseiendom legges svært ofte i selskaper slik at enkeltbygg/-eiendommer eller til og med deler av bygg (seksjoner) eies av enkeltselskaper (Single Purpose Vehicles – SPV).

I foredraget vil vi se på hvordan selskapsstrukturen bør se ut og etableres i ulike case. Vi ser også på hvordan skatte-, merverdiavgifts- og dokumentavgiftskostnader kan unngås eller reduseres i tilfelle hvor det skjer endringer i prosjektfasen.

Vi vil også gå gjennom behovet for / nytten av opprettelse av egne selskaper som skal ivareta særlige funksjoner; infrastruktur-, utbyggings-, drifts- og parkeringsselskap.

Se også våre kommende seminar i Eiendomsfrokost-serien.

Foredragsholdere

  • Nils Flesland Bull

    Partner

    Nils er spesialist innen indirekte beskatning, med merverdiavgift som hovedfelt. Han bistår en rekke sentrale aktører i eiendomsbransjen og er blant annet ekspert på avgiftsoptimalisering av større eiendomsprosjekter.

  • Erling Marcussen Timm

    Partner

    Erling er spesialisert innen eiendomsutvikling, transaksjoner og leie/utleie av næringsarealer.