Frokostseminar / 11.04.2019

Utbyggingsavtaler i praksis – herunder håndtering av MVA

Bygg og anlegg, Eiendom, Eiendomsutvikling, Skatt og avgift

Vi har gleden av å ønske velkommen til en ny serie frokostseminarer i regi av Haavinds eiendomsavdeling. Våren 2019 vil vi i fire seminarer veilede aktører i utviklings- og transformasjonsprosjekter. I vårt tredje seminar ser vi på de lovfastsatte skrankene i plan- og bygningsloven og løsninger i samsvar med disse, også med tanke på MVA-håndtering.

Plan- og bygningsloven inneholder skranker for hvilket bidrag utbygger kan yte i utbyggingsavtaler (nødvendighets- og forholdsmessighetskriteriene). Likevel innrettes en del forhandlinger om utbyggingsavtaler med lite fokus på disse lovbestemte skrankene, og mer fokus på hva en utbygger antas å «tåle» av bidrag, hva som er praksis i kommunen eller hva kommunen finner som «rimelig» i det enkelte tilfellet.

I vårt tredje seminar i serien vil vi se nærmere på hvordan partene i praksis kan gå frem for å finne løsninger i samsvar med de lovfastsatte skrankene. Vi vil også i den sammenheng behandle hvordan MVA-håndtering kan inngå som bidrag fra kommunens side.

Velkommen!

Les mer og meld deg på det siste seminaret i serien under.

Frokostseminar/ 15.05.2019

Parkering

Hva bør utleier tenke på for å sikre nødvendig godkjenning av parkeringsplasser?

Foredragsholdere

  • Terese Negaard Sørli

    Partner

    Terese Negaard Sørli er spesialist innen plan- og bygningsrett og forvaltningsrett og har bistått ved en rekke større prosjekter og eiendomstransaksjoner.

  • Nils Flesland Bull

    Partner

    Nils er spesialist innen indirekte beskatning, med merverdiavgift som hovedfelt. Han bistår en rekke sentrale aktører i eiendomsbransjen og er blant annet ekspert på avgiftsoptimalisering av større eiendomsprosjekter.