Frokostseminar / 08.03.2018

Tilrettelegging av salg

Eiendom, Eiendomsutvikling, Eiendomstransaksjon

Velkommen til det første av tre frokostseminar om eiendomsutvikling og eiendomsprosjekter. Dette er vår tredje seminarserie om eiendomsutvikling, hvor vi nå har kommet til den avsluttende delen – «Exit» fasen. I denne seminarserien vil vi ta dere gjennom forhold som kan bidra til optimalisering av salgsprosessen.

I vårt første seminar vil vi se nærmere på hvordan man på en best mulig måte kan tilrettelegge for en effektiv, forutberegnelig og smidig salgsprosess.

Herman og Magnus vil i seminaret se nærmere på hvilke forberedelser man kan gjøre for å sikre en slik prosess, herunder bruk av VDD, organisering av datarom og tilrettelegging for et godt samarbeid mellom rådgivere. Videre gjennomgår vi modeller for bud/aksept og sentrale reguleringer i disse dokumentene.

Les mer om de andre seminarene i serien, og meld deg på disse under.

Foredragsholdere

  • Magnus Meisingset-Haug

    Assosiert partner

    Magnus er spesialisert innen eiendomstransaksjoner, og har erfaring med utvikling og strukturering av bolig- og næringsprosjekter, herunder leie- og kontraktsforhold.

  • Herman Roksund

    Partner

    Herman er spesialisert innen næringseiendom og har bred erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, samt tilgrensende fagområder som selskapsrett og avtalerett.