/ 23.03.2021

Sjømatnæringen – transaksjoner og muligheter på Euronext Growth (ex Merkur Market)

Fiskeri og havbruk

Sjømatnæringen er i stadig endring og både etablerte og nye aktører opplever behov for kapital for å kunne utvikle virksomheten videre. I dette webinaret vil Oslo Børs, Fearnley Securities og Advokatfirmaet Haavind si litt om kapitalmarkedet og hvilke muligheter notering på Oslo Børs kan gi for å hente ny kapital og få inn nye investorer. Særlig har den nye markedsplassen Euronext Growth fått stor oppmerksomhet det siste året, og det vil derfor bli hovedfokus på hvorfor dette har blitt en så attraktiv markedsplass.

Program

  1. Introduksjon
  2. Hva rører seg i sjømatnæringen – markedet og mulighetene
  3. Børsen om børsen – med fokus på Euronext Growth og sjømat på børs
  4. Noteringsprosessen
  5. Oppsummering og avslutning