Frokostseminar / 30.05.2018

Salg av eiendom etter «Forward-modell»

Eiendom, Eiendomsutvikling, Eiendomstransaksjon

Velkommen til det tredje seminaret i vår seminarrekke om eiendomsutvikling – «Exit» fasen. I dette seminaret vil vi redegjøre for salg av eiendom etter «Forward-modell»

I et utviklingsprosjekt kan det være ønskelig å selge eiendommen før den er ferdig utviklet. Forwardavtaler muliggjør salg til en eiendomsverdi basert på et ferdig oppført bygg med en kontantstrøm, selv om bygget først ferdigstilles på et senere tidspunkt.

Ved salg av eiendom under oppføring er det sentralt å avstemme særskilte forhold for å redusere risikoen i prosjektet, og ha et bevisst forhold til ansvarsfordeling mellom partene. I dette seminaret vil vi se på de mest sentrale avtalemessige forholdene i forwardtransaksjoner.

Dette er det siste, i en rekke på tre, frokostseminarer våren 2018 om salg av eiendom etter gjennomført utviklingsprosjekt. Gjennom frokostseminarene vil vi ta dere gjennom forhold som kan bidra til å forbedre salgsprosessen.  

Foredragsholdere

  • Magnus Meisingset-Haug

    Assosiert partner

    Magnus er spesialisert innen eiendomstransaksjoner, og har erfaring med utvikling og strukturering av bolig- og næringsprosjekter, herunder leie- og kontraktsforhold.

  • Herman Roksund

    Partner

    Herman er spesialisert innen næringseiendom og har bred erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, samt tilgrensende fagområder som selskapsrett og avtalerett.