/ 10.12.2020

Hvordan håndtere risikoen for inngrep fra Konkurransetilsynet i transaksjoner utenfor tilsynets meldepliktsregime?

Kjøp av virksomheter med en omsetning i Norge under NOK 100 millioner utløser ikke meldeplikt til Konkurransetilsynet. Tilsynet har likevel kompetanse til å iverksette undersøkelser av slike transaksjoner og i verste fall forby dem. Dette gjelder for transaksjoner i alle bransjer, og uavhengig av partenes omsetning. Det kan også skje i allerede gjennomførte transaksjoner.

I dette webinaret tar vi for oss:

  • I hvilke tilfeller er det risiko for at Konkurransetilsynet pålegger kjøperen å inngi melding?
  • Når bør det vurderes å benytte muligheten for frivillig melding?
  • Hvilke modeller har man for avtaleregulering?