Frokostseminar / 21.03.2019

Refusjon – hvordan fordele kostnader til felles tiltak uten avtale?

Eiendom, Eiendomsutvikling

Vi har gleden av å ønske velkommen til en ny serie frokostseminarer i regi av Haavinds eiendomsavdeling. Våren 2019 vil vi i fire seminarer veilede aktører i utviklings- og transformasjonsprosjekter. I vårt andre seminar gir vi en praktisk gjennomgang av utformingen av reguleringsplaner, med sikte på å ivareta muligheten for refusjon.

Refusjon gir mulighet til å få en rettferdig fordeling av kostnader til felles infrastruktur som flere nyter godt av. Reglene er svært viktige, fordi det sikres en riktig fordeling av potensielt svært store investeringer.

Det er imidlertid avgjørende at de riktige grepene tas tidlig i prosjektet. Det vil si allerede i planfasen.

I vårt andre seminar i rekken gir vi en praktisk rettet gjennomgang av hvordan reguleringsplaner bør utformes med sikte på å ivareta muligheten for refusjon. Videre ser vi på hvilke formelle kriterier som må være på plass, hvilke kostnader som kan kreves refundert og hvordan de skal fordeles.

Velkommen!

Les mer og meld deg på de andre seminarene i serien under.

Frokostseminar/ 11.04.2019

Utbyggingsavtaler i praksis – herunder håndtering av MVA

Løsninger i samsvar med fastsatte skranker , også mtp MVA-håndtering

Frokostseminar/ 15.05.2019

Parkering

Hva bør utleier tenke på for å sikre nødvendig godkjenning av parkeringsplasser?

Foredragsholdere

  • Terese Negaard Sørli

    Partner

    Terese Negaard Sørli er spesialist innen plan- og bygningsrett og forvaltningsrett og har bistått ved en rekke større prosjekter og eiendomstransaksjoner.

  • Per Amund Uldalen

    Senioradvokat

    Per er spesialist innen eiendomsutvikling, tvisteløsning og prosedyre samt grunnerverv og ekspropriasjon.