/ 15.05.2020

Webinar: Råd til arbeidsgivere om gjenopptakelse av virksomheten

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Haavind ønsker velkommen til webinar fredag 15. mai klokken 09.30 – 10.30. Myndighetene letter på korona-tiltakene og smittespredningen har en nedadgående kurve. Sammen med resten av samfunnet bør virksomheter rette blikket mot den nye hverdagen.

Vi gir arbeidsgivere praktisk informasjon og råd om utfordringer og muligheter som kan oppstå i forbindelse med gjenåpning av virksomheten.

Partner Pål Kvernaas og advokatfullmektig Aleksander Sofus Lie vil drøfte flere problemstillinger knyttet til gjenåpning, blant annet:

  • Står arbeidsgiver fritt til å gjenåpne arbeidsplassen og hvilke forberedelser må i tilfellet gjøres i forkant?
  • Kan ansatte nekte å komme tilbake til arbeidsplassen eller kreve å jobbe fra hjemmekontor?
  • Hva med ansatte som må reise i jobben, hvilke vurderinger må gjøres?
  • I hvilken grad kan foreldre fortsatt ha omsorgspermisjon nå som skoler og barnehager gjenåpner?
  • Kan arbeidsgiver gjennomføre helsekontroller av ansatte og besøkende ved ankomst arbeidsplassen, eksempelvis varmeskanning?
  • Hvordan gjennomføre ferieavviklingen best mulig?
    Hva med ferie og feriepenger for permitterte, feriefastsetting og endring av ferietid?
  • Hvilket spillerom har arbeidsgiver til å gjøre endringer i permitteringer og hvordan skal endringene gjennomføres?
  • Hvordan håndtere overgangen mellom permitteringer til mer varige endringer i arbeidskraftsbehovet?

Meld deg på her, og du vil få tilsendt en lenke på epost til webinaret en time før det starter på fredag. Hvis du har konkrete spørsmål knyttet til disse problemstillingene som du ønsker å få svar på, send oss gjerne en e-post allerede nå: 40d9b36bfadafa6fed