Studentforelesning / 31.10.2019

Todagers prosedyrekurs for studenter

Hver høst arrangerer Haavind et prosedyrekurs for studenter. Kurset består av foredrag, gruppeøvelser, gjennomføring av en fiktiv rettsak og hyggelige sosiale aktiviteter. Prosedyrekurset er faglig unikt og spennende, og en god erfaring å ta med seg.

Deltakerne får gode tips om utforming av prosesskriv, innledningsforedrag, prosedyre, og parts- og vitneavhør. De vil få praktiske tips for første opptreden i retten fra våre erfarne prosedyreadvokater. Hver og en deltaker vil få en grundig tilbakemelding etter endt kurs. Vi tar oss også tid til en bedre middag og hyggelig sosialt samvær.

Velkommen til å søke om plass på Haavinds prosedyrekurs!

Dato: 31. oktober til 1. november. Søknadsfrist: 8. september.

For deltakere som studerer i andre byer enn Oslo: Haavind dekker reiseutgifter opptil 1000 kr og ordner med hotellopphold.

For meg var prosedyrekurset et viktig bidrag til å lære mer om hvordan jussen brukes i praksis. Jeg lærte om hvordan saker fremstilles for retten – både rettslig og rent praktisk. Det var utrolig gøy å prosedere og lære så mye i løpet av kort tid. Absolutt en betydningsfull erfaring å ha med seg videre!

Arifa Rahmani, tidligere deltaker

Foredragsholdere

  • Rasmus Asbjørnsen

    Partner

    Rasmus Asbjørnsen er spesialisert innenfor prosedyre og tvisteløsning, og har møterett for Høyesterett. Han har prosedert en rekke prinsipielle og store saker for de alminnelige domstoler, voldgiftsretter og EFTA-domstolen.

  • Håkon Bleken

    Partner

    Håkon Bleken er spesialisert innen tvisteløsning med særlig fokus på kontrakt, IPR og Energi (grønn). Håkon har omfattende erfaring med tvisteløsning som prosedyreadvokat for alminnelige domstoler og i voldgift, har dommererfaring (lagmannsretten/voldgift), og møterett for Høyesterett.