Studentforelesning / 23.07.2019

Vi arrangerer todagers prosedyrekurs for studenter

Hver høst arrangerer Haavind et prosedyrekurs for studenter. Kurset består av foredrag, gruppeøvelser, gjennomføring av en fiktiv rettsak og hyggelige sosiale aktiviteter. Prosedyrekurset er faglig unikt og spennende, og en god erfaring å ta med seg. Deltakerne får gode tips om utforming av prosesskriv, innledningsforedrag, prosedyre, og parts- og vitneavhør. De vil få praktiske tips for første opptreden i retten fra våre erfarne prosedyreadvokater. Hver og en deltaker vil få en grundig tilbakemelding etter endt kurs. Vi tar oss også tid til en bedre middag og hyggelig sosialt samvær.

Velkommen til å søke om plass på Haavinds prosedyrekurs!

Dato: 4. og 5. oktober. Søknadsfrist: 24. september.

For deltakere som studerer i andre byer enn Oslo: Haavind dekker reiseutgifter opptil 1000 kr og ordner med hotellopphold fra torsdag til fredag.

Jeg meldte meg på Haavinds prosedyrekurs fordi det var en fin mulighet til å lære om hvordan det er å prosedere saker i domstolene. Dette lærer vi lite om på studiet. I den teoretiske delen holdt prosedyreadvokater foredrag om noen utvalgte, sentrale emner. I den praktiske delen fikk vi prøve oss som prosedyreadvokater. Etter en halv dags forberedelse, prosederte vi foran noen av Haavinds mest erfarne prosedyreadvokater og partnere. Etterpå fikk hver og en av oss grundige tilbakemeldinger. I tillegg til det faglige opplegget, var det en hyggelig middag og fest på kvelden. Prosedyrekurset var intenst, lærerikt og morsomt. Jeg sitter igjen med en veldig nyttig erfaring og et ønske om å prøve meg mer som prosedyreadvokat.»

Knut Klever Næss, tidligere deltaker

Foredragsholdere