Frokostseminar / 15.05.2019

Parkering

Eiendom, Eiendomsutvikling

Vi har gleden av å ønske velkommen til en ny serie frokostseminarer i regi av Haavinds eiendomsavdeling. Våren 2019 vil vi i fire seminarer veilede aktører i utviklings- og transformasjonsprosjekter. I det siste seminaret i rekken ser vi nærmere på håndtering av parkering og parkeringskrav ved eiendomsutvikling og transaksjon.

For kjøpere og utviklere av nærings- og boligeiendommer, samt leietakere i næringsbygg, er parkeringsmulighet og parkeringsdekning viktige forhold.

Det er imidlertid ikke alltid så lett å avklare hvor mange parkeringsplasser som er lovlig etablert på eiendommen, hvilke krav som kommer til å bli stilt ved utvikling og nybygg eller hvordan parkeringsplassene bør utformes og organiseres for å være tilfredsstillende.

Terese og Per Amund vil gjennomgå og se på hvordan krav til parkering skal håndteres i transaksjoner og ved eiendomsutvikling og utleie.

Foredragsholdere

  • Terese Negaard Sørli

    Partner

    Terese Negaard Sørli er spesialist innen plan- og bygningsrett og forvaltningsrett og har bistått ved en rekke større prosjekter og eiendomstransaksjoner.

  • Per Amund Uldalen

    Senioradvokat

    Per er spesialist innen eiendomsutvikling, tvisteløsning og prosedyre samt grunnerverv og ekspropriasjon.