Frokostseminar / 19.06.2019

Oppsigelser i praksis i lys av Høyesteretts nye dom i Hurtigrutesaken

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Høyesterett har nettopp avsagt en ny dom om oppsigelse på grunn av arbeidstakers egne forhold.

I dette seminaret har vi fått med oss Konserndirektør Personal og Organisasjonsutvikling i Hurtigruten, Marit Finnanger, for å se nærmere på dommen.

Dommen tar blant annet opp følgende praktiske temaer:

 • Betydningen av at arbeidstaker blir tilbudt annet arbeid (endringsoppsigelse)
 • Hvilket grunnlag kreves for å vurdere sviktende tillit?
 • Viktigheten av at dokumentasjon foreligger på oppsigelsestidspunktet
 • Betydningen av begrunnelsen som er gitt for oppsigelsen

Fra Haavind, som førte saken for Hurtigruten, vil Sten og Sofia snakke om disse temaene.

I tillegg vil vi, sammen med Marit Finnanger, se på erfaringer med håndtering av oppsigelsessaker fra et HR-perspektiv, samt stille spørsmålet; «Finnes det oppsigelsessaker som ikke bør forlikes?»

Foredragsholdere

 • Sten Foyn

  Partner

  Sten er spesialisert innen arbeidsrett og EØS-rett og har lang erfaring knyttet til omstrukturering, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, outsourcing, håndtering av personalsaker og oppsigelse, arbeidstids- og arbeidsmiljøspørsmål, varsling, undersøkelser, tjenestemannsrett, personvern og internasjonal arbeidsrett.

 • Sofia Sanner

  Advokat

  Sofia bistår store og mellomstore bedrifter innen arbeidsrettslige problemstillinger, og særlig med omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernsaker, utarbeidelse og endring av arbeidsavtaler og rådgivning innen løpende oppfølging av ansatte.

 • Marit Finnanger

  Marit er Konserndirektør Personal og Organisasjonsutvikling og vil dele sine erfaringer fra innsiden av Hurtigruten, og se på saken fra et HR-perspektiv.