Frokostseminar / 12.02.2020

Nye varslingsregler – Hvordan skal arbeidsgiver følge opp varsler nå?

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Den 1. januar 2020 trådte viktige endringer i arbeidsmiljølovens kapittel om varsling i kraft. De nye reglene styrker varsleres vern og skjerper kravene til arbeidsgiver. Hvilke konsekvenser får de nye reglene for arbeidsgiver i praksis?

Vi inviterer til frokostseminar der våre arbeidsrettsadvokater Lars Kokkvold, Sten Foyn og Linn Martine Bjørseth gir en innføring i de nye reglene og hvilke konsekvenser de har for arbeidsgiver. Det vil bli anledning til å kommentere og stille spørsmål underveis.

Vi serverer lett frokost og kaffe/te fra klokken 8, og selve seminaret starter 08.30.

Det er begrenset antall plasser, så meld deg på raskt hvis du ønsker å delta.

Velkommen!

Foredragsholdere

 • Sten Foyn

  Partner

  Sten er spesialisert innen arbeidsrett og EØS-rett og har lang erfaring knyttet til omstrukturering, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, outsourcing, håndtering av personalsaker og oppsigelse, arbeidstids- og arbeidsmiljøspørsmål, varsling, undersøkelser, tjenestemannsrett, personvern og internasjonal arbeidsrett.

 • Lars Kokkvold

  Partner

  Lars Kokkvold er partner og leder for Norges største og høyest rangerte arbeidsrettslige avdeling. Han arbeider tett med øverste ledelse i omstillingsprosesser. Lars har særlig kompetanse og erfaring med omstilling og nedbemanning, overdragelse av virksomhet, outsourcing, individuelle stillingsvernssaker, utarbeidelse og endring av arbeidsavtaler, pensjonsavtaler og incentivordninger, samt rådgiving innen løpende oppfølgning av ansatte.

 • Linn Martine Bjørseth

  Advokat

  Linn Martine Bjørseth bistår store og mellomstore bedrifter med arbeidsrettslige problemstillinger, deriblant omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernssaker, samt rådgivning innen løpende oppfølging av ansatteforhandlinger.