Nettverkssamling for verdipapirforetak

16:30 - 20:30
1.desember 2021

Haavind inviterer til nettverkssamling for verdipapirforetak

En global medisinsk krise medførte de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid, men nå har endelig samfunnet åpnet opp igjen. Advokatfirmaet Haavind har derfor gleden av å invitere til nettverkssamling for verdipapirforetak i våre lokaler, hvor deltakerne vil få nyttig faglig påfyll fra våre eksperter, samtidig som de får anledning til å møte andre verdipapirforetak og bygge nettverk.

Det har gått mer enn halvannet år siden forrige nettverkssamling, og rammelovgivningen for verdipapirforetak har vært i konstant utvikling, blant annet ved:

  • Ikrafttredelse av markedsmisbruksforordningen
  • Endringer i verdipapirforskriften vedrørende tilknyttede agenter
  • Nytt rundskriv om godtgjørelsesordninger
  • Ny forskrift, veiledning og retningslinjer om utkontraktering
  • Nye retningslinjer om compliancefunksjonen
  • Finanstilsynets fokus på returprovisjoner
  • Finanstilsynets fokus på egenhandel
  • Ny lov og forskrift om register for reelle rettighetshavere

På denne nettverkssamlingen vil vi oppsummere hovedtrekkene i den rettslige utviklingen siden sist, redegjøre nærmere for enkelte viktige regelverksendringer, samt presentere key takeaways fra Finanstilsynets rapporter fra tilsyn hos verdipapirforetak.

Over 60 verdipapirforetak har deltatt på nettverkssamlingene, og vi oppfordrer flere til å bli med. Etter den faglige agendaen serveres mat og forfriskninger, og det legges til rette for mingling blant deltakerne utover kvelden.

Program

16:30 : Dørene åpner

17:00 – 18:30 : Faglig agenda

18:30 : Servering og mingling

Velkommen til Haavind onsdag 1. desember 2021

Advokatfirmaet Haavinds finansregulatoriske gruppe har omfattende erfaring med rådgivning til verdipapirforetak, herunder etableringer og tillatelser, rammevilkår, løpende compliance og governance, risikostyring, og andre juridiske og regulatoriske forhold.

Meld deg på

16:30 - 20:30
1.desember 2021