/ 21.06.2022

Nettverkssamling for verdipapirforetak 21. juni 2022

Haavind inviterer til nettverkssamling for verdipapirforetak

Advokatfirmaet Haavind har gleden av å invitere til ny nettverkssamling for verdipapirforetak i våre lokaler, hvor deltakerne vil få nyttig faglig påfyll fra våre eksperter, samtidig som de får anledning til å møte andre verdipapirforetak og bygge nettverk.

Vi fortsetter å bidra med vår juridiske kompetanse så verdipapirforetak får implementert nytt regelverk i sin virksomhet og er i forkant av den faglige utviklingen. På denne nettverkssamlingen vil vi blant annet redegjøre nærmere for:

  • Hva innebærer EUs verdipapirforetaksforordning og -direktiv
  • Hva inneholder forslagene til MiFIR 2 og MiFID 3
  • Vår vurdering av den nye Høyesterettsdommen som avklarer begrepet innsideinformasjon og hvilken praktiske betydning dette får for verdipapirforetakene
  • Redegjørelse for nytt krav i verdipapirhandelloven om egnethetstest ved salg av visse instrumenter som utstedes av finansforetak
  • Redegjørelse for nye retningslinjer fra ESMA om kravene til hensiktsmessighet og execution-only
  • Redegjørelse for oppdaterte retningslinjer fra ESMA om kravene til godtgjørelse i MiFID II
  • Key takeaways fra Finanstilsynets rapporter fra tilsyn hos verdipapirforetak

Over 60 verdipapirforetak har deltatt på nettverkssamlingene, og vi oppfordrer flere til å bli med. Etter den faglige agendaen serveres mat og forfriskninger, og det legges til rette for uformell mingling og diskusjon blant deltakerne utover kvelden.

Program

16:30 : Dørene åpner

17:00 – 18:30 : Faglig agenda

18:30 : Servering og mingling

Velkommen til Haavind tirsdag 21. juni 2022

Advokatfirmaet Haavinds finansregulatoriske gruppe har omfattende erfaring med rådgivning til verdipapirforetak, herunder etableringer og tillatelser, rammevilkår, løpende compliance og governance, risikostyring, og andre juridiske og regulatoriske forhold.

Kontaktpersoner - Finansregulatorisk

Kontaktperson - Børs- og kapitalmarked