Frokostseminar / 03.12.2019

Nedbemanning: Hva kan vi lære av Telenor-dommen?

Teknologi, Arbeidsliv og virksomhetsstyring, Tvisteløsning og prosedyre

Høyesteretts dom i Telenor-saken i slutten av oktober gir noen nye føringer for hva som regnes som en saklig utvalgskrets ved nedbemanning. Haavinds partner Sten Foyn, som førte saken for Telenor, redegjør for hva større virksomheter i Norge bør merke seg ved dommen.

Dette gjelder ikke minst for virksomheter som har tariffavtale og virksomheter med mange stillingskategorier. Det blir selvfølgelig anledning til å kommentere og stille spørsmål underveis.

Vi serverer lett frokost og kaffe/te fra klokken 08, og selve seminaret starter 08.30. Det er begrenset antall plasser, så meld deg på raskt hvis du ønsker å delta.

Mer informasjon om Telenor-dommen finner du her.

Foredragsholdere

  • Sten Foyn

    Partner

    Sten er spesialisert innen arbeidsrett og EØS-rett og har lang erfaring knyttet til omstrukturering, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, outsourcing, håndtering av personalsaker og oppsigelse, arbeidstids- og arbeidsmiljøspørsmål, varsling, undersøkelser, tjenestemannsrett, personvern og internasjonal arbeidsrett.