Studentforelesning / 23.07.2019

Manuduksjon i Selskapsrett

Corporate M&A

Jusstudiet består av mye pensum, og mange timer tilbringes på lesesalen. Vi ønsker å bidra til å gjøre dere enda bedre rustet til eksamen ved å gi dere en praktisk innføring i eksamensrelevante temaer.

 

Vi inviterer til studentforelesning med assosiert partner Herman Bondeson og advokatfullmektig Matias L’Abée-Lund tar for seg helt sentrale og eksamensrelevante temaer med en praktisk vinkling og eksempler fra advokathverdagen.

Vi serverer mat og drikke, og dere vil få god mulighet til å stille spørsmål underveis og etter forelesningen.

Forelesningen finner sted i våre lokaler i  Bygdøy allé 2 den 7.  desember kl. 10:00 til 12:00.

Dørene åpner kl. 09.45 slik at dere kan forsyne dere med mat og drikke før forelesningen begynner presis kl. 10:00

Velkommen!

Foredragsholdere

  • Herman Bondeson

    Assosiert partner

    Herman er spesialisert innen selskapsrett, oppkjøp og fusjoner, særlig innen industrielle joint ventures, fisjoner, fusjoner og reorganiseringer av virksomheter samt tilrettelegging for og gjennomføring av større transaksjoner.

  • Matias L’Abée-Lund

    Advokatfullmektig

    Matias er spesialisert innen kontrakts- og selskapsrett, og jobber med M&A-transaksjoner og selskapsrettslig rådgivning i tillegg til å bistå ved tvister innen kontraktsrett og obligasjonsrett.