Studentforelesning / 05.12.2019

Knagg JUS3111 – Obligasjonsrett

Jusstudiet består av mye pensum, og mange timer tilbringes på lesesalen. Vi ønsker å bidra til å gjøre dere enda bedre rustet til eksamen ved å gi dere en praktisk innføring i eksamensrelevante temaer.

Vi inviterer til forelesning i obligasjonsrett. Assosiert partner Anne Hesjedal Sending og advokatfullmektig Ada Brandt Willassen gjennomgår reglene om direktekrav. Dette er et vanskelig, men eksamensrelevant tema. Dørene åpner kl. 09.45 slik at dere kan forsyne dere med mat og drikke før manuduksjonen begynner presis kl 10.00.

Vi gleder oss til å se dere. Velkommen!

Foredragsholdere

  • Anne Hesjedal Sending

    Partner

    Anne har solid erfaring med rådgivning og rettssaker om offentlige anskaffelser, herunder saker om midlertidig forføyning og erstatning for positiv og negativ kontraktsinteresse. Hun har også betydelig prosedyreerfaring fra en rekke andre rettsområder, og prosederer blant annet kontrakts- og erstatningstvister for alle instanser.

  • Ada Brandt Willassen

    Advokatfullmektig

    Ada jobber i en av Norges største og høyest rangerte entrepriseavdelinger, og er spesialisert innen kontraktsrett og entrepriserett, deriblant offshorekontrakter.