Studentforelesning

Manuduksjon i JUR1511 Arbeidsrett

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Jusstudiet består av mye pensum, og mange timer tilbringes på lesesalen. Vi ønsker å bidra til å gjøre dere enda bedre rustet for eksamen og inviterer til forelesning for studenter i valgfaget Arbeidsrett.

Partner Sten Foyn og advokatfullmektig Sindre Solbakken tar for seg helt sentrale og eksamensrelevante temaer med en praktisk vinkling og eksempler fra advokathverdagen.

Vi serverer mat og drikke, og dere vil få god mulighet til å stille spørsmål underveis og etter forelesningen.

Forelesningen finner sted på juridisk fakultet i Oslo, Auditorium 4, Domus Academica den 19. november kl. 10:00 til 12:00.

Dørene åpner kl. 09.45 slik at dere kan forsyne dere med mat og drikke før forelesningen begynner presis kl. 10:00

Foredragsholdere

  • Sten Foyn Haavind

    Sten Foyn

    Sten er spesialisert innen arbeidsrett og EØS-rett og har lang erfaring knyttet til omstrukturering, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, outsourcing, håndtering av personalsaker og oppsigelse, arbeidstids- og arbeidsmiljøspørsmål, varsling, undersøkelser, tjenestemannsrett, personvern og internasjonal arbeidsrett.

  • sindre-solbakken

    Sindre Solbakken

    Sindre bistår virksomheter med arbeidsrettslige problemstillinger innenfor omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernsaker, utarbeidelse og endring av arbeidsavtaler, og rådgivning innen løpende oppfølging av ansatte.