/ 08.04.2021

Kystsoneplan og andre arealprosesser – Hvilke muligheter og rettigheter har havbruksselskapene?

Fiskeri og havbruk

Vi ser nærmere på regelverk og retningslinjer for arealprosesser i kystsonen. Hvordan kan man best sikre at selskapenes og næringens interesser blir hørt og vektlagt.