Frokostseminar / 26.06.2019

Konvertering av næringseiendom til boliger – skatt og moms

Eiendom, Eiendomsutvikling, Skatt og avgift

Velkommen til det første av tre frokostseminar om eiendomsutvikling og eiendomsprosjekter. Dette er vår fjerde seminarserie om eiendomsutvikling. I tidligere serier har vi tatt for oss sentrale forberedelser i et utviklingsprosjekt, struktur- og gjennomføringsfasen i et prosjekt, og realisasjonsfasen. Vi vil i denne seminarserien ta dere gjennom noen særskilt utvalgte og aktuelle emner.

I vårt første seminar vil vi se nærmere på konvertering av næringsbygg til bolig, med hovedfokus på skatte- og merverdiavgiftsrettslige problemstillinger.

Skatteposisjoner og momshåndtering vil kunne bli avgjørende for lønnsomheten i et konverteringsprosjekt. Vi ser på den såkalte «uttaksmomsen» og hvordan man med riktig og bevisst organisering kan redusere momskostnadene i boligprosjektet.

Skattemessige hensyn kan også påvirke vurderingen av om bygningsdeler bør rives eller beholdes for ombygging, og med rett organisering kan man oppnå fradrag for moms på rivekostnader.

I dette seminaret vil Espen og Nils også se på den såkalte «borettslagsmodellen» og hvilke muligheter den gir for redusert gevinstbeskatning.

Velkommen!

Frokostseminar/ 08.11.2018

Co-working

Etablering av co-working krever et bevisst forhold til regelverket, planlegging og tilpasninger.

Frokostseminar/ 27.11.2018

Særskilte leiekontraktstemaer

Herman og Magnus ser nærmere på en rekke sentrale temaer innen leiekontrakter og leieforhold.

Foredragsholdere

  • Espen Nordbø

    Partner

    Espen er spesialisert innen skatterett og har omfattende erfaring innen bedriftsbeskatning, internasjonal skatterett, skatteforhold ved transaksjoner, omorganiseringer og eiendomsutvikling, incentivordninger, indre selskaper og earn-outs.

  • Nils Flesland Bull

    Partner

    Nils er spesialist innen indirekte beskatning, med merverdiavgift som hovedfelt. Han bistår en rekke sentrale aktører i eiendomsbransjen og er blant annet ekspert på avgiftsoptimalisering av større eiendomsprosjekter.