Seminar / 26.06.2019

Norsk Industri kontraktskurs – NL 17 og tilstøtende standarder

Bygg og anlegg, Entreprise og offshore

Sammen med Norsk Industri inviterer vi til kurs for gjennomgang av «Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige». Disse er kommet i revidert versjon, NL17, som erstatter forgjengeren, NL 09.

Norsk, nordisk og europeisk industri benytter seg i stor grad av standard leveringsbetingelser utarbeidet av Norsk Industri i samarbeid med industriorganisasjonene i de øvrige nordiske og europeiske landene. De mest benyttede betingelsene her i landet er «Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige». Disse er nylig kommet i en revidert versjon – NL17 – som erstatter forgjengeren – NL 09.

Vi inviterer til kurs for gjennomgang av disse betingelsene, der foredragsholdere vil være de som på vegne av Norsk Industri deltar i utarbeidelsen av dem. Hensikten med kurset er å gi en grunnleggende behandling av sentrale leveringsbetingelser og tilhørende juridiske spørsmål som erfaringsmessig dukker opp i forbindelse med inngåelse av kontrakt og gjennomføring av leveransen.

Gjennomgangen av NL 17 vil ha hovedvekt på bestemmelsene om:

 • Levering/forsinkelse/dagmulkt
 • Håndtering av endringer og andre dynamiske elementer i kontrakten
 • Mangler
 • Rettigheter til programvare/krenkelse av immaterielle rettigheter
 • Ansvarsbegrensning
 • Tvistebestemmelse

Vi vil i tillegg behandle anvendelsen av NL 17 opp mot tilsvarende nordiske og europeiske betingelser, slik som NLM 10, som gjelder levering og montering, Orgalime S 2012, som er tilsvarende NL 17 på europeisk nivå, og Orgalime SE 13, som tilsvarer NLM 10.

Kurset vil også behandle viktige spørsmål som

 • Når bindende avtale anses inngått
 • Hva er situasjonen der avtalen henviser til ulike kontraktsbetingelser (Battle of Forms)?
 • Fortolkning av kontrakter, herunder motstrid mellom kontraktsdokumenter
 • Underleveranseavtaler/«back-to-back»-avtaler
 • Muligheten for revisjon av avtaler pga. endrede forhold

Les mer om NL 17 her.

Foredragsholdere

 • Christopher L. Sveen

  Partner

  Christopher har betydelig erfaring innen olje og offshore, blant annet fra sin tid som juridisk direktør i Aker Solutions. Han var forhandlingsleder for leverandørene i forhandlingene om de reviderte NF- og NTK kontraktene og har vært sentral i utarbeidelsen av Norske Innkjøpsbetingelser (NIB 16)

 • Olav Bergsaker

  Partner

  Olav er spesialisert innen entreprise og leveranse- og fabrikasjonskontrakter og har lang og omfattende erfaring som rådgiver for byggherrer og entreprenører.