/ 07.09.2021

Konsernadvokatseminaret

Velkommen til nytt Konsernadvokatseminar.

En av de største trendene det siste året har vært økt fokus på ESG (Environmental, Social Governance). De omfattende endringene som er varslet fra EU, har ført til økt bevissthet både hos investorer, styrer og virksomheter generelt.

Hva betyr dette i praksis for konsernadvokatene? Hvilken rolle bør konsernadvokaten ta, og hvilken kompetanse kreves?

I dette konsernadvokatseminaret fokuserer vi på de praktiske problemstillingene for konsernadvokater i ESG-arbeidet; retningslinjer, kontraktsutforming, rapportering, implementering og etterlevelse. Foredragsholderne kommer fra store norske bedrifter som aktivt har jobbet med ESG og implementering av dette over tid.

Program

 • Thomas Hemmestad, direktør sustainable finance – DNB Markets
  ESG i finansmarkedet – hvor er vi og hvor er vi på vei
 • Kristian Ruth, fagsjef bærekraft – Finans Norge
  Introduksjon til taksonomien og konsekvenser for norske bedrifter
 • Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsdirektør – NorgesGruppen
  Rapportering – fra eget system til systematisk tilnærming – med mål om å ikke rapportere for rapporteringens skyld
 • Nina Schefte, head of Social Responsibility, Group Substainability – Hydro
  Den nye Åpenhetsloven – hvilke krav stilles og hvordan kan virksomhetene forberede seg?
 • Elisabeth Nissen Eide, Head of Sustainability & Compliance – Atea
  ESG som konkurransefortrinn. Hva er Konsernadvokatens rolle i ESGarbeidet?

 

Lenke til webinaret blir sendt ut samme dag.