Event / 10.09.2019

Konsernadvokatseminaret 10. september 2019

Velkommen til nytt Konsernadvokatseminar.

Oppgaver knyttet til compliance tilfaller ofte konsernadvokaten. For å være compliant stilles det krav til virksomheten, krav som utvikler seg med tiden. ESG (Environmental, Social Governance) og FNs bærekraftsmål spiller her inn.

Hvilken rolle bør konsernadvokaten ta, og hvilken kompetanse kreves?

I sin rapport Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål – skal vi gripe mulighetene eller «business as usual»? uttaler NHO at norsk næringsliv kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, men dersom vi skal lykkes med dugnaden kreves det forsterket samspill mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn.

Vi har den nødvendige teknologi, kunnskap og erfaring for å imøtekomme kravene, og konsernadvokaten vil både være premissgiver og aktiv bidragsyter i etterlevelsen av målene.

Med oss har vi næringslivsledere fra Telenor, Equinor, Nordea, Summa Equity og Cermaq, som alle vil dele sin erfaring og kompetanse knyttet til konsernadvokatens rolle i compliancearbeidet.

Program

 • 14:00 - 14:30

  Registrering og lett servering

 • 14:30 - 14:40

  Velkommen

  v/ Ida Espolin Johnson og Bjørn Sørgård, partnere i Advokatfirmaet Haavind

 • 14:40 - 15:10

  "Hvordan vet vi hvem som driver bærekraftig og er det viktig?"

  v/ Thina Margrethe Saltvedt – Chief Analyst, Sustainable Finance, Nordea

 • 15:10 - 15:40

  "Hvordan kan vi og våre porteføljeselskaper bidra til å nå FNs bærekraftsmål?"

  v/ Martin Sjølund – General Counsel, Summa Equity

 • 15:40 - 16:10

  "FNs bærekraftsmål fra et styreperspektiv"

  v/ Wenche Agerup – Senior Vice President and Head of Telenor Group Holdings

 • 16:10 - 16:30

  Pause

 • 16:30 - 17:00

  "Betydningen av bærekraft og FNs mål for forretningsstrategi, og hvordan Cermaq arbeider med dette"

  v/ Axel Gustavsen – Chief Legal Officer, Cermaq Group

 • 17:00 - 17:30

  "Om Equinor og bærekraft"

  v/ Claes Åbyholm – Chief Counsel Sustainability, Equinor ASA

 • 17:30 - 17:45

  Oppsummering og avslutning

  v/ Ida Espolin Johnson og Bjørn Sørgård, partnere i Advokatfirmaet Haavind

 • 17:45 -

  Bærekraftig mat og gode samtaler

  Tilberedt og servert av Mesterkokk Øyvind Hjelle.

Foredragsholdere

 • Thina Margrethe Saltvedt – Chief Analyst, Sustainable Finance, Nordea

  Med PhD i Economics og en imponerende bakgrunn som analytiker i Nordea, er det få i Norge som kan analysere og forstå olje- og energimarkedet som Thina. Hun har i mange år varslet bransjen om det grønne skiftet, og som Chief Analyst, Sustainable Finance i Nordea er Thina helt klart med og bidrar til mer bærekraftige investeringer.

 • Wenche Agerup – Senior Vice President and Head of Telenor Group Holdings

  Wenche er Senior Vice President and Head of Telenor Group Holdings, og har lang erfaring fra industri, teknologi og telekom. Fra å lede større avdelinger og prosjekter nasjonalt og internasjonalt i Hydro er Wenche tilbake i Norge og Telenor, hvor hun har ansvar for å styrke oppfølging og utvikling av Telenors investeringer innen digitale vekstområder, nærliggende forretningsområder og andre områder.

 • Claes Åbyholm – Chief Counsel Sustainability, Equinor ASA

  Claes er utdannet advokat og har bl.a. jobbet som Legal Counsel i Hydro og VP Legal i Statoil (Equinor). Med spisskompetanse på området «Green Growth as Competitive Advantage» stiller Claes, som Chief Counsel Sustainability, sterkt når Equinor planlegger og implementerer strategier om en mer bærekraftig virksomhet.

 • Martin Sjølund – General Counsel, Summa Equity

  Som General Counsel i Summa Equity bidrar Martin til at strategien om å inkorporere bærekraftige mål som del av rammeverket til porteføljeselskapene leveres i henhold til gjeldende lovverk og reguleringer. Summa Equity bidrar til et mer bærekraftig samfunn gjennom selskapets investeringer, og ble i 2019 belønnet med "Environmental, Social and Governance (ESG) Award" under Private Equity Awards.

 • Axel Gustavsen – Chief Legal Officer, Cermaq Group

  Som første næringslivspartner og en av grunnleggerne av handlingsplanen for havet, var Cermaq aktiv i formingen av FN Global Compact sin «Action Platform for Sustainable Ocean Business». Fra Cermaq kommer Axel Gustavsen, Chief Legal Officer i Cermaq Group, for å snakke om hvordan det som anses som en av verdens mest transparente sjømatprodusenter jobber strategisk med bærekraftsmålene. Axel har bred internasjonal erfaring, og har jobbet som SVP & Chief Legal Counsel i Aker Solutions og som juridisk sjef for Aker Solutions i USA, samt i advokatfirma.