Studentforelesning / 15.11.2019

Knagg JUS5430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett)

Jusstudiet består av mye pensum, og mange timer tilbringes på lesesalen. Vi ønsker å bidra til å gjøre dere enda bedre rustet til eksamen ved å gi dere en praktisk innføring i eksamensrelevante temaer.

Vi inviterer til forelesning for studenter i valgfaget Tilvirkningskontrakter, der partner Mikal Brøndmo og advokat Silje Helene Bakkevig Dagsland tar for seg helt sentrale og eksamensrelevante temaer med en praktisk vinkling og eksempler fra advokathverdagen. Mikal og Silje ser frem til å dele sin ekspertise med dere.

Vi gleder oss til å se dere. Velkommen!

 

Foredragsholdere

  • Mikal Brøndmo

    Partner

    Mikal har lang erfaring med rådgivning innen offshore, og bistår i internasjonale offshoreprosjekter, inkludert internasjonale voldgifter. Mikal er i tillegg universitetslektor ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo og en ofte benyttet foredragsholder.

  • Silje Helene Bakkevig Dagsland

    Senioradvokat

    Silje arbeider med utarbeidelse av kontrakter, gir løpende bistand i kontraktsforhold, tvisteløsning og rådgivning innenfor entreprise-, fabrikasjons- og offshorekontrakter.