Frokostseminar / 18.04.2018

Kjøpekontrakt – utvalgte emner

Eiendom, Eiendomsutvikling, Eiendomstransaksjon

Velkommen til det andre seminaret i vår seminarrekke om eiendomsutvikling – «Exit» fasen. I dette seminaret vil vi gå gjennom sentrale bestemmelser i bransjens mest benyttede kjøpekontrakter for salg av ferdig utviklet eiendom

For selger er det sentralt å minimere risikoen for mangels- og erstatningskrav fra kjøper. Vi gjennomgår mangelsansvaret med særlig fokus på selgers undersøkelses- og opplysningsansvar. Kan selger på noe tidspunkt unnskylde seg med at selger «ikke fulgte med» eller «ikke visste»? Vi ser også på forholdet til garantier og skadesløsholdelser – når skal man bruke hva? Vi vil i dette seminaret også se nærmere på selgers ansvar ved grov uaktsomhet eller forsett.

Dette er det andre, i en rekke på tre, frokostseminarer våren 2018 om salg av eiendom etter gjennomført utviklingsprosjekt. Gjennom frokostseminarene vil vi ta dere gjennom forhold som kan bidra til å forbedre salgsprosessen.  

Se mer om neste seminar og meld deg på under.

Frokostseminar/ 30.05.2018

Salg av eiendom etter «Forward-modell»

Vi redegjør for salg av eiendom etter «Forward-modell».

Foredragsholdere

  • Herman Roksund

    Partner

    Herman er spesialisert innen næringseiendom og har bred erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, samt tilgrensende fagområder som selskapsrett og avtalerett.

  • Magnus Meisingset-Haug

    Assosiert partner

    Magnus er spesialisert innen eiendomstransaksjoner, og har erfaring med utvikling og strukturering av bolig- og næringsprosjekter, herunder leie- og kontraktsforhold.