/ 27.05.2021

Hvordan kan sjømatselskapene best beskytte sine immaterielle rettigheter? Utviklingstrekk for IPR i sjømatbransjen

Fiskeri og havbruk

Det er en omfattende teknisk og produksjonsmessig utvikling i næringen som i stadig større grad gjør at IPR er et aktuelt tema. Vi går gjennom hovedtrekkene i regelverket for forretningshemmeligheter og patenter, og kommer med tips til hvordan selskapene kan ta grep for å best mulig ivareta sine rettigheter.