Studentforelesning / 23.03.2017

Haavind Knaggforelesning – Sivilprosess

Mikal partner i Haavind og er spesialisert innen offshorekontrakter, entrepriserett og prosedyre. Han er i tillegg universitetslektor ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, hvor han blant annet underviser i kontraktsrett og sivilprosess.

Etter forelesningen drar vi sammen til Bazinga, for en hyggelig prat, pizza og noe godt å drikke.

Velkommen!

Foredragsholdere

  • Mikal Brøndmo

    Partner

    Mikal har lang erfaring med rådgivning innen offshore, og bistår i internasjonale offshoreprosjekter, inkludert internasjonale voldgifter. Mikal er i tillegg universitetslektor ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo og en ofte benyttet foredragsholder.