/ 10.06.2021

Haavind-brunsj om fleksibilitet og hjemmekontor

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Haavinds arbeidsrettsadvokater holder hver første torsdag i måneden møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her blir du oppdatert om siste nytt på jussen, og få presentert og diskutert aktuelle problemstillinger eller dommer innenfor HR og arbeidsrett.

Covid-19 har snudd opp ned på mange arbeidsgiveres syn på hjemmekontor. Mange virksomheter planlegger også for mer fleksibilitet og større adgang til hjemmearbeid i en post covid-situasjon. Undersøkelser viser også at arbeidstakere ønsker større fleksibilitet når pandemien er over. Samtidig forbereder departementet nye forskrifter om hjemmearbeid.

Haavind arrangerer digital arbeidsrettsbrunch for å gjennomgå ulike problemstillinger ved fleksible ordninger og hjemmearbeid. Vi vil ha fokus på praktiske forhold og strategiske valg for arbeidsgivere. Maria Sogn-Skeie fra Telenor vil fortelle om Telenors erfaringer med hjemmekontor og planer for arbeidslivet etter korona.