/ 05.11.2020

Haavind-brunsj om arbeidsrett

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

 Haavinds arbeidsrettsadvokater holder hver første torsdag i måneden møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her vil du bli oppdatert om siste nytt på jussen, og få presentert og diskutert aktuelle problemstillinger eller dommer innenfor HR og arbeidsrett.

Denne gangen vil tema være nedbemanning, og da med et særlig fokus på hvordan en slik prosess bør gjennomføres etter en periode med permitteringer. Vi vil også gjennomgå en ny dom fra Borgarting lagmannsrett hvor arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid ved nedbemanning var sentralt, i tillegg til spørsmål om delt arbeidsgiveransvar og virksomhetsoverdragelse

Velkommen til Haavind-brunsj!