/ 03.12.2020

Haavind-brunsj om arbeidsrett

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

 Haavinds arbeidsrettsadvokater holder hver første torsdag i måneden møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her vil du bli oppdatert om siste nytt på jussen, og få presentert og diskutert aktuelle problemstillinger eller dommer innenfor HR og arbeidsrett.

Denne gangen vil tema være HMS, og da med et særlig fokus på organisering av HMS-arbeidet, daglig leders formelle ansvar og spesielle problemstillinger under koronakrisen. Vi vil også gjennomgå nyheter i rettsutviklingen, inkludert to nye dommer fra Høyesterett. Den ene om revisjon av avtale om sluttpakke ved nedbemanning og betydningen av en arbeidsgiver-policy om førtidspensjon ved overtallighet. Den andre om hvilke rettigheter innleide arbeidstakere har til resultatbasert selskapsbonus på linje med fast ansatte.

Velkommen til Haavind-brunsj!