/ 06.05.2021

Haavind-brunsj om arbeidsrett 16. september 2021

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Haavinds arbeidsrettsadvokater holder hver første torsdag i måneden møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her blir du oppdatert om siste nytt på jussen, og få presentert og diskutert aktuelle problemstillinger eller dommer innenfor HR og arbeidsrett.

Temaet for denne månedens Haavind-brunsj er «Hvordan håndtere et søksmål fra arbeidstaker?». I tillegg gjennomgås enkelte nye regler som har trådt i kraft den senere tid.

Foredragsholdere er partner Kari Sigurdsen og senioradvokat Therese Ljosdahl, som begge nylig har startet i Haavinds arbeidslivsavdeling. Kari har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre fra det svært anerkjente prosedyremiljøet hos Regjeringsadvokaten, mens Therese har verdifull erfaring fra internadvokatrolle i en stor norsk bedrift med internasjonal virksomhet.

Et søksmål fra arbeidstaker kan være krevende for virksomheten. Foruten de økonomiske og ressursmessige ulempene ved søksmålet, vil det ofte være en belastning for arbeidsmiljøet. Hvilke grep kan tas når en tvist først har oppstått og det er fare for søksmål?

Søksmål kan likevel ikke alltid unngås. Står man i en situasjon hvor man som arbeidsgiver har mottatt en stevning, er det viktig at saken håndteres på en god måte fra første stund. Det er flere spørsmål arbeidsgiver må ta stilling til: Når bør saken forlikes? Bør man takke ja til rettsmekling? Hvem skal representere virksomheten under rettssaken? Hvem bør stille som vitner? Osv.

Vi vil i brunsjen gjennomgå disse problemstillingene og komme med råd og praktiske tips. Vi vil si noe om hvordan man kan forsøke å unngå søksmål, samt hvordan man i en søksmålssituasjon håndterer saken på best mulig måte ut fra et juridisk, strategisk og praktisk perspektiv.

Vi mottar gjerne spørsmål i forkant av brunsjen og underveis i presentasjonen.