/ 16.09.2021

Haavind-brunsj om arbeidsrett 16. september 2021

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Haavinds arbeidsrettsadvokater holder hver første torsdag i måneden møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her blir du oppdatert om siste nytt på jussen, og få presentert og diskutert aktuelle problemstillinger eller dommer innenfor HR og arbeidsrett.

Temaet for denne månedens Haavind-brunsj er todelt: «Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP)» og allmennaksjelovens nye krav om rapportering av lederlønn. Dere møter senioradvokat Therese Ljosdahl og advokat Linn Martine Bjørseth.

Med virkning fra 1. januar 2020 ble aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillingsloven og diskrimineringsloven betydelig styrket. Vi vil i brunsjen redegjøre for hvilke plikter som gjelder for din bedrift, hvordan denne plikten skal oppfylles og ikke minst – hvorfor dette arbeidet skal og bør gjøres.

Vi vil også ta for oss allmennaksjelovens nye endrede krav til rapportering av lederlønn og oppsummere hvordan denne rapporteringen skal gjennomføres i praksis. 

Vi mottar gjerne spørsmål både i forkant av brunsjen og underveis i presentasjonen