/ 04.03.2021

Haavind-brunsj om arbeidsrett 4. mars 2021

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Haavinds arbeidsrettsadvokater holder hver første torsdag i måneden møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her blir du oppdatert om siste nytt på jussen, og få presentert og diskutert aktuelle problemstillinger eller dommer innenfor HR og arbeidsrett.

Temaet for denne månedens Haavind-brunsj er «Hva er en arbeidstaker og en arbeidsgiver?». Dere møter partner Sten Foyn og advokat Kristina S. Nymo.

Advokat Haavind leverte rett før jul en utredning til Arbeids- og sosialdepartementet av rettspraksis om arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven og ferieloven.  Utredningen skulle klarlegge dagens rettstilstand og være til hjelp for et offentlig utvalg, «Fremtidens arbeidsliv», som skal vurdere om det bør gjøres endringer i begrepene. I tillegg til å utrede begrepene, har vi vært involvert i en rekke tvistesaker der typiske spørsmål har vært om en person har vært ansatt eller konsulent, om det har foreligger innleie eller entreprise, eller hvilket/hvilke selskap(er) (i et konsern) som skal regnes som arbeidsgiver. Vi vil i brunsjen gjennomgå disse problemstillingene og hvordan virksomheter bør håndtere slike saker i praksis for å unngå risiko.

Vi mottar gjerne spørsmål både i forkant av brunsjen og underveis i presentasjonen.

Lenke til webinaret sendes ut en time i forveien