/ 04.02.2021

Haavind-brunsj om arbeidsrett 4.februar 2021

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Haavinds arbeidsrettsadvokater holder hver første torsdag i måneden møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her blir du oppdatert om siste nytt på jussen, og få presentert og diskutert aktuelle problemstillinger eller dommer innenfor HR og arbeidsrett.

Temaet denne gangen er «Oppsigelse i forbindelse med sykdom», og dere møter partner Lars Kokkvold og advokatfullmektig Andrea Telle.

Lars og Andrea vil blant annet fokusere på oppsigelsesvernet i verneperioden på 12 måneder, og i hvilken grad man kan foreta oppsigelser i denne perioden. De vil også si noe kort om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, som også er sentralt ved vurderingen av om en oppsigelse er saklig. Det vil også bli gitt en oversikt over oppsigelsesvernet etter at verneperioden er utløpt, med andre ord sykdom som oppsigelsesgrunn og hva som skal til for at man har saklig grunn til oppsigelse i slike situasjoner.

Velkommen til Haavind-brunsj!