Studentforelesning

Frokostforelesning i Skatterett II

Skatt og avgift

Jusstudiet består av mye pensum, og mange timer tilbringes på lesesalen. Vi ønsker å bidra til å gjøre dere enda bedre rustet for eksamen ved å gi dere noen praktiske og eksamensrelevante temaer.

Vi inviterer derfor til frokost og forelesning for studenter i valgfaget Skatterett II, der advokat Lars Rønningen Sandbu tar for seg helt sentrale og eksamensrelevante temaer med en praktisk vinkling og eksempler fra advokathverdagen.

Hovedfokus legges på fagets sentrale emner:

  • Inntektsbeskatning av aksjeselskaper og aksjonærer og deltakere i deltakerlignende selskaper
  • Reglene om personinntekt i virksomhet
  • Overordnet om internasjonal skatterett, med hovedvekt på skatteavtalene og deres forhold til intern norsk rett

Vi serverer enkel frokost, og dere vil få god mulighet til å stille spørsmål underveis og etter forelesningen.

Forelesningen finner sted i våre lokaler mandag 12. november kl. 09 til 11.
Dørene åpner kl. 08.45 slik at dere kan forsyne dere med frokost før forelesningen begynner presis kl. 09.

Velkommen!

Foredragsholdere

  • lars-ronningen-sandbu

    Lars Rønningen Sandbu

    Lars er spesialisert innen skatterett og arbeider med spørsmål knyttet til både person- og selskapsbeskatning, nasjonalt og internasjonalt.