Seminar

Forum for praktisk prosess 2022

17:00 - 18:15
27.januar 2022
Webinar
Tvisteløsning og prosedyre

Det er med glede vi inviterer til årets Forum for praktisk prosess, en samling av og for alle som jobber mye med prosedyre og tvisteløsning.

1000x640-forum for praktisk prosess

Formålet er å skape en arena for prosedyreadvokater, embetsdommere og voldgiftsdommere hvor man på tvers av firma og spesialiseringer kan belyse praktiske problemstillinger.

Årets tvisteforum gjennomføres digitalt. Innholdet er høyaktuelt og temaet er «Effektiv tvisteløsning». Vi har også i år vært heldige få et knippe toppfolk som innledere

Tema: Effektiv tvisteløsning

1: Samspillet mellom domstolen, advokatene og partene

Effektiv tvisteløsning vil i stor grad forutsette at de involverte aktørene har effektiv interaksjon. Hvordan kan vi legge til rett for at dette samspillet blir enda bedre?

  • Hanne Sofie Bjelland, Oslo tingrett
  • Thomas Naalsund, Wiersholm

2: Sakskostnader i kommersielle tvister

Inntrykket er at størrelsen på sakskostnadene i kommersielle tvister øker, samtidig som domstolenes fokus på å holde kostnadene nede skjerpes. Hvilke hensyn gjør seg gjeldende?

    • Marie Nesvik, Schjødt
    • Christian Lund, Borgarting lagmannsrett

Årets seminar er åpent for alle som ønsker å delta

Lenke til webinaret vil bli sendt ut en time i forveien

Les mer om tidligere seminarer under:

Forum for praktisk prosess 2021

Meld deg på

17:00 - 18:15
27.januar 2022
Webinar