Frokostseminar / 27.11.2019

Eiendomsfrokost – Fallgruver og muligheter ved gjennomføringen av et byggeprosjekt

Bygg og anlegg, Eiendom, Eiendomsutvikling, Entreprise og offshore

Vi har gleden av å ønske velkommen til en ny serie frokostseminarer i regi av Haavinds eiendomsavdeling. Gjennom høsten 2019 vil vi i denne serien veilede aktører i utviklings- og transformasjonsprosjekter.

I det fjerde seminaret i rekken tar vi for oss forhold ved gjennomføringen av en entrepriseavtale som kan være avgjørende for et byggeprosjekt.

Bruken av standardkontrakter ved gjennomføringen av byggeprosjekter skal bidra til forutsigbarhet og enkle forhandlinger. Imidlertid stilles det fortsatt krav til begge parter både i kontraktsforhandlingen og ved gjennomføringen for av et prosjekt skal bli vellykket.

Haavinds avdeling for bygg-, anlegg og offshore er i en årrekke rangert som et av Norges aller beste rådgivermiljøer, og advokatene Andreas Rostveit og Birte Sundsdal har mye og variert erfaring innenfor entrepriserett og prosedyre.

Sammen vil vi denne morgenen se på forhold ved gjennomføringen av en entrepriseavtale som kan være avgjørende for et byggeprosjekts suksess.

Foredragsholdere

  • Andreas Rostveit

    Partner

    Andreas er spesialist innen kontrakts- og entrepriserett, og har bred erfaring med, og særskilt kompetanse innen, prosjektoppfølging, forhandlinger og tvisteløsning. Han har prosedert et stort antall saker for domstolene.

  • Birte Sundsdal

    Senioradvokat

    Birte er advokat i entrepriseavdelingen og arbeider særlig med kontrakter, bistand og rådgivning i kontraktsforhold, og sluttoppgjørstvister. Hun jobber tett med prosjektledelsen i tekniske entrepriser, samt i større bygge- og anleggsprosjekter.