Frokostseminar / 28.02.2019

Ekspropriasjon av næringseiendom

Bygg og anlegg, Eiendom, Eiendomsutvikling

Vi har gleden av å ønske velkommen til en ny serie frokostseminarer i regi av Haavinds eiendomsavdeling. Våren 2019 vil vi i fire seminarer veilede aktører i utviklings- og transformasjonsprosjekter. I vårt første seminar vil vi se nærmere på ulike aspekter ved ekspropriasjon av næringseiendom.

Utbygging av store infrastrukturtiltak som veier, jernbane, kraftledninger og flyplasser er en sentral del av samfunnsutviklingen og er høyaktuelt for tiden.

Advokatene Jarle W. Holstrøm og Jan Erik Johansen ser på verdsetting av næringseiendommer som helt eller delvis må avstå grunn.

Styreleder Odd-Einar Christophersen i Profier deler erfaringer og gjennomgår et eksempel på utbyggers utfordringer med offentlig inngrep i planlagt arealbruk.

Seminaret er like aktuelt for private næringsinteresser som for den offentlige utbygger.

Velkommen!

Les mer og meld deg på de andre seminarene i serien under.

Frokostseminar/ 21.03.2019

Refusjon – hvordan fordele kostnader til felles tiltak uten avtale?

Praktisk gjennomgang av utformingen av reguleringsplaner, og hvordan ivareta muligheten for refusjon

Frokostseminar/ 11.04.2019

Utbyggingsavtaler i praksis – herunder håndtering av MVA

Løsninger i samsvar med fastsatte skranker , også mtp MVA-håndtering

Frokostseminar/ 15.05.2019

Parkering

Hva bør utleier tenke på for å sikre nødvendig godkjenning av parkeringsplasser?

Foredragsholdere

  • Jarle W. Holstrøm

    Partner

    Jarle er leder for eiendomsavdelingen. Han har bred bakgrunn i og er spesialisert innen rettsforhold tilknyttet fast eiendom.

  • Jan Erik Johansen

    Senioradvokat

    Jan Erik har erfaring med rådgivning og bistand i utbyggingssaker og bistår ved inngåelse av utbyggingsavtaler mellom utbygger og kommuner.