Frokostseminar / 29.10.2019

Eiendomsfrokost – Eiendomsstrukturering og -organisering i større prosjekt del I

Eiendom, Finans, Eiendomsutvikling, Skatt og avgift

Vi har gleden av å ønske velkommen til en ny serie frokostseminarer i regi av Haavinds eiendomsavdeling. Gjennom høsten 2019 vil vi i denne serien veilede aktører i utviklings- og transformasjonsprosjekter.

I det andre og tredje seminaret i rekken tar vi for oss løsninger for eiendomsstrukturering og –organisering i de større og kompliserte eiendomsprosjektene.

Eiendomsprosjekter kan organiseres på ulike måter. I eiendomsprosjekter med flere volumer, ulike typer brukere, arealer som skal benyttes av enkelte kjøpere alene eller i fellesskap (som parkeringskjellere og utearealer) og flere byggetrinn vil det være mange forhold som må hensyntas slik at organiseringen blir så hensiktsmessig som mulig.

Utbygger må påse at alle nødvendige rettigheter sikres, og vil samtidig ønske god fremdrift i sitt prosjekt. Fleksibilitet vil også være sentralt for utbygger i prosjekter som kan gå over noe tid, med ulike byggetrinn.

I to seminar denne høsten vil vi ta for oss fornuftige løsninger for eiendomsstrukturering og –organisering i de større og kompliserte prosjektene. Vi vil presentere gode tips for å sikre en god fremdrift og fleksibilitet i utviklingsprosjekter, samt gode råd for å unngå utfordringer som kan få økonomiske konsekvenser og forsinkelser.

I dette første seminaret tar vi for oss organisering (over og under bakken) på et mer overordnet nivå, samt hvordan man sikrer seg tilstrekkelig fleksibilitet ut mot kjøper/sluttbruker.

I det andre seminaret, den 13. november, retter vi søkelyset mot underjordisk organisering knyttet opp mot et spesifikt case.

Frokostseminar/ 13.11.2019

Eiendomsfrokost - Eiendomsstrukturering og -organisering i større prosjekt del II

Vi tar for oss fornuftige løsninger for eiendomsstrukturering og –organisering i prosjekt.

Foredragsholdere

  • Terese Negaard Sørli

    Partner

    Terese Negaard Sørli er spesialist innen plan- og bygningsrett og forvaltningsrett og har bistått ved en rekke større prosjekter og eiendomstransaksjoner.

  • Kittil Bjørnerud Bergan

    Senioradvokat

    Kittil Bjørnerud Bergan er spesialisert innen eiendomsutvikling, boligrett og prosess i tilknytning til utvikling og rehabiliteringsprosjekter.