Frokostseminar / 13.11.2019

Eiendomsfrokost – Eiendomsstrukturering og -organisering i større prosjekt del II

Eiendom, Finans, Eiendomsutvikling, Skatt og avgift

Vi har gleden av å ønske velkommen til en ny serie frokostseminarer i regi av Haavinds eiendomsavdeling. Gjennom høsten 2019 vil vi i denne serien veilede aktører i utviklings- og transformasjonsprosjekter.

I dette seminaret tar vi for oss løsninger for eiendomsstrukturering og –organisering i de større og kompliserte eiendomsprosjektene, og retter søkelyset mot underjordisk organisering. I tillegg gjennomgår vi et spesifikt case som belyser organisering både over og under bakken.

Eiendomsprosjekter kan organiseres på ulike måter. I eiendomsprosjekter med flere volumer, ulike typer brukere, arealer som skal benyttes av enkelte kjøpere alene eller i fellesskap (som parkeringskjellere og utearealer) og flere byggetrinn vil det være mange forhold som må hensyntas slik at organiseringen blir så hensiktsmessig som mulig.

Utbygger må påse at alle nødvendige rettigheter sikres, og vil samtidig ønske god fremdrift i sitt prosjekt. Fleksibilitet vil også være sentralt for utbygger i prosjekter som kan gå over noe tid, med ulike byggetrinn.

I to seminar denne høsten vil vi ta for oss fornuftige løsninger for eiendomsstrukturering og –organisering i de større og kompliserte prosjektene. Vi vil presentere gode tips for å sikre en god fremdrift og fleksibilitet i utviklingsprosjekter, samt gode råd for å unngå utfordringer som kan få økonomiske konsekvenser og forsinkelser.

Vi retter søkelyset mot underjordisk organisering, og går gjennom et spesifikt case som belyser organisering både over og under bakken.

I det første seminaret, den 29. oktober, så vi på organisering (over og under bakken) på et mer overordnet nivå, samt hvordan man sikrer seg tilstrekkelig fleksibilitet ut mot kjøper/sluttbruker.

Foredragsholdere

  • Terese Negaard Sørli

    Partner

    Terese Negaard Sørli er spesialist innen plan- og bygningsrett og forvaltningsrett og har bistått ved en rekke større prosjekter og eiendomstransaksjoner.

  • Erik Bergfall Brovold

    Advokat

    Erik arbeider hovedsakelig med tingsrettslige og obligasjonsrettslige problemstillinger knyttet til eiendomstvister, eiendomstransaksjoner og leie/utleie av næringseiendom.