Studentforelesning / 06.10.2020

Digitalt prosedyrekurs

Hver høst arrangerer Haavind et prosedyrekurs for studenter. I år introduserer vi vårt første digitale prosedyrekurs, i samarbeid med CF Rhetorica og CF Atrium. Kurset består av foredrag, gruppeøvelser, gjennomføring av en fiktiv rettsak og hyggelige sosiale aktiviteter. Prosedyrekurset er faglig unikt og spennende, og en god erfaring å ta med seg.

Kurset går over 2 dager – 6. og 7. oktober.
Søknadsfrist: 13. september