Studentforelesning / 27.01.2022

Digitalt lynkurs – Selskapsrett

I samarbeid med CF Juridica inviterer Haavind til lynkurs i Selskapsrett. Assosiert partner Herman Bondeson og advokatfullmektig Louise Heffermehl vil gi deg en introduksjon til viktige elementer i faget, deriblant følgende temaer:

– Innføring i ulike typer sammenslutningsformer, herunder grunnleggende egenskaper ved de ulike selskapsformene
– Selskapsrettslige prinsipper
– De sentrale reglene for aksjeselskapene

Herman og Louise ser frem til å dele sin kunnskap og erfaring med deg. Påmelding skjer i feltet under, og de påmeldte vil få tilsendt en lenke til webinaret på epost ca. en time før det starter.

Foredragsholdere

  • Herman Bondeson

    Assosiert partner

    Herman er spesialisert innen selskapsrett, oppkjøp og fusjoner, særlig innen industrielle joint ventures, fisjoner, fusjoner og reorganiseringer av virksomheter samt tilrettelegging for og gjennomføring av større transaksjoner.

  • Louise Stang Heffermehl

    Advokatfullmektig

    Louise Stang Heffermehl jobber i hovedsak med M&A samt selskapsrettslig rådgivning.