Frokostseminar / 08.11.2018

Co-working

Eiendom

– Hva skiller dette fra vanlige leieforhold, og hvordan håndteres dette i forhold til moms?

Velkommen til det andre av tre frokostseminar om eiendomsutvikling og eiendomsprosjekter. Dette er vår fjerde seminarserie om eiendomsutvikling. I tidligere serier har vi tatt for oss sentrale forberedelser i et utviklingsprosjekt, struktur- og gjennomføringsfasen i et prosjekt, og realisasjonsfasen. Vi vil i denne seminarserien ta dere gjennom noen særskilt utvalgte og aktuelle emner.

I vårt andre seminar vil vi belyse sentrale forhold til regelverket, planlegging og tilpasninger ved etablering av co-workingkonsepter.

Teknologiens innvirkning på tradisjonelle arbeidsformer og økt krav til fleksibilitet hos leietakere, har gitt rom for utvikling av nye måter å organisere tilgang til kontorplasser på. Dette utfordrer de tradisjonelle rammene i et leieforhold, der hovedfokuset ligger på tilgangen til et eksklusivt areal i et bygg, mens man i co-workingkonsepter tilbyr en mer samlet pakke av tjenester, som kanskje mer er å anse som kontorplassens hotellrom.

Ved etablering av et co-workingsenter bør man være oppmerksom på at konseptet ikke nødvendigvis er «A4» i forhold til den regulering som er gitt i verken husleieretten eller merverdiavgiftsretten.

Med et bevisst forhold til regelverket, planlegging og tilpasninger vil man imidlertid kunne unngå fallgruvene og tilpasse konseptet til beste for aktørene. Vi redegjør nærmere for dette i vårt seminar.

Velkommen!

Frokostseminar/ 27.11.2018

Særskilte leiekontraktstemaer

Herman og Magnus ser nærmere på en rekke sentrale temaer innen leiekontrakter og leieforhold.

Foredragsholdere

 • Herman Roksund

  Partner

  Herman er spesialisert innen næringseiendom og har bred erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, samt tilgrensende fagområder som selskapsrett og avtalerett.

 • Magnus Meisingset-Haug

  Assosiert partner

  Magnus er spesialisert innen eiendomstransaksjoner, og har erfaring med utvikling og strukturering av bolig- og næringsprosjekter, herunder leie- og kontraktsforhold.

 • Nils Flesland Bull

  Partner

  Nils er spesialist innen indirekte beskatning, med merverdiavgift som hovedfelt. Han bistår en rekke sentrale aktører i eiendomsbransjen og er blant annet ekspert på avgiftsoptimalisering av større eiendomsprosjekter.