/ 29.04.2021

Beskyttelse og kommersialisering av data – hvordan skal sjømatbedriftene beskytte sine interesser

Fiskeri og havbruk

I dette seminaret ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder for eierskap til produksjonsdata, faren for å bli utkonkurrert av egne data og noen grep du bør vurdere for å gjøre produksjonsdata til et konkurransefortrinn.