Antikorrupsjon

Korrupsjon er en risiko vi ikke blir kvitt. Hvis den rammer, rammer den hardt.  Det er en seiglivet form for kriminalitet som trives godt i alle verdenshjørner og alle bransjer. Noen funksjoner, bransjer og land og er likevel ekstra utsatt. Det gjelder å forhindre at dine medarbeidere går over streken, eller rammes av at en forretningsforbindelse gjør det.

Haavind bistår med å forebygge korrupsjon i eller mot din virksomhet.

Vi har advokater med mange års erfaring innen anti-korrupsjon i næringslivet, inkludert praktisk tilnærming for å sikre at relevante medarbeidere forstår hvilken risiko nettopp de er eksponert for i sitt arbeid.

Arbeidsgiver, eiere og ansatte har alle interesse av å unngå korrupsjon, men høye bøter, foretaksstraff og fengsling av privatpersoner som mulige konsekvenser.

Vi bistår med å utarbeide treffende internregelverk, nødvendig opplæring av relevante ressurser, og annen oppfølging der det er nødvendig. Våre advokater hjelper også med forståelsen av korrupsjonsrisiko i målselskaper, hos samarbeidspartnere og andre tredjeparter, og veileder om personstraff, foretaksstraff og parallell håndhevelse fra flere lands myndigheter.

Vi bistår med tilpasning av compliancesystemet til din virksomhets helhet, risiko og organisasjon.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat