Antikorrupsjon

AntiKorrupsjon_web

Korrupsjon er en risiko vi ikke blir kvitt. Hvis den rammer, rammer den hardt.  Det er en seiglivet form for kriminalitet som trives godt i alle verdenshjørner og alle bransjer. Noen funksjoner, bransjer og land og er likevel ekstra utsatt. Det gjelder å forhindre at dine medarbeidere går over streken, eller rammes av at en forretningsforbindelse gjør det.

Haavind bistår med å forebygge korrupsjon i eller mot din virksomhet.

Vi har advokater med mange års erfaring innen anti-korrupsjon i næringslivet, inkludert praktisk tilnærming for å sikre at relevante medarbeidere forstår hvilken risiko nettopp de er eksponert for i sitt arbeid.

Arbeidsgiver, eiere og ansatte har alle interesse av å unngå korrupsjon, men høye bøter, foretaksstraff og fengsling av privatpersoner som mulige konsekvenser.

Vi bistår med å utarbeide treffende internregelverk, nødvendig opplæring av relevante ressurser, og annen oppfølging der det er nødvendig. Våre advokater hjelper også med forståelsen av korrupsjonsrisiko i målselskaper, hos samarbeidspartnere og andre tredjeparter, og veileder om personstraff, foretaksstraff og parallell håndhevelse fra flere lands myndigheter.