Løsninger finnes

Case

Kjøp av Øglænd System Group

Haavind har bistått fond forvaltet av den svenske PE-forvalteren Segulah i forbindelse med kjøp av aksjene i Øglænd Industrier AS.

Case

Kjøp av Sølvtrans ASA

Haavind har bistått fond forvaltet av Oaktree med kjøp av alle aksjene i Sølvtrans ASA. 

Case

Fisjon av Avinor AS

Haavind har bistått Avinor med utfisjonering av konsernets flysikringsdivisjon, som blant annet omfatter tårntjenester og kontroll med luftrom, til et nytt datterselskap, Avinor Flysikring AS.

Haavind
mwver: 1.0.156.773