Løsninger finnes

Case

Haavind har bistått Telenor

Telenor, Schibsted Media Group og Singapore Press Holdings (SPH) og det sør-afrikanske selskapet Naspers etablerer joint ventures som skal utvikle høykvalitets online rubrikk-tjenester i de fire viktige fremvoksende markedene Brasil, Indonesia, Thailand og Bangladesh.

Case

Haavind har bistått Statnett i sak om overtredelses­gebyr for kabel­forbindelsene i ytre Oslofjord

Statnett SF opplevde våren 2008 feil i kabelforbindelsene i ytre Oslofjord.

Case

Fisjon av Avinor AS

Haavind har bistått Avinor med utfisjonering av konsernets flysikringsdivisjon, som blant annet omfatter tårntjenester og kontroll med luftrom, til et nytt datterselskap, Avinor Flysikring AS.

Advokatfirmaet Haavind AS

Bygdøy allé 2 PB 359 Sentrum 0101 Oslo
T: (+47) 22 43 30 00 F: (+47) 22 43 30 01
Haavind
mwver: 1.0.164.475